Hafta içi 08.30 - 18.00

Cumartesi 08.30 - 14.30

KARA FIRIN BACA SİSTEMLERİ HAKKINDA GÜNCELLEME

Kara fırınlar da baca sistemi uygulaması ile ilgili İstanbul Gaz Dağıtım (İGDAŞ) şirketinin almış olduğu yeni kararlar (14/03/2023) ;

“Kara fırın olarak adlandırılan ekmek, lahmacun, pide, pizza gibi unlu mamullerin pişirildiği cihazlarla ilgili uygulamalar, TS 7363 Doğal Gaz Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Standardında ve İGDAŞ Doğal Gaz İç Tesisat Teknik Esaslarında belirlenmiştir. Standart ve Teknik Esaslara göre kara fırınlar Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik şartlarına uygun olarak tesis edilmeli ve Madde 11.1 ve madde 11.2’ye göre uygulama yapılmalıdır.

Kara fırınlarda baca uygulamaları cihazın, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik şartlarına göre standart belgesine haiz olması veya Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında yer almayan, tek başına bir standart kapsamına girmeyen, özel üretim olarak yapılmış gaz yakıtlı sistemler olmasına göre değişmektedir.

I. Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik şartlarına göre standart belgesine haiz olan ve Tip A sertifikasına sahip;

• Toplam kapasitesi 35 kW’ın altında olan kara fırınlarda atık gaz tahliyesi davlumbaz sistemi ile,

• Toplam kapasitelerinin 35 kW ve üzerinde olan kara fırınlarda atık gaz tahliyesi davlumbazlı baca sistemi ile bina çatı üst seviyesinden yapılabilir.

II. Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında yer almayan, tek başına bir standart kapsamına girmeyen, özel üretim amaçlı olarak yapılmış kara fırınlarda;

• TSE ÖZEL İNCELEME alınarak ve atık gaz tahliyesi, cihaz tipi (A veya B) ve kapasitesine bakılmaksızın baca ile yapılmalıdır.

Atık gaz tahliyesi baca ile olan kara fırınlarda, baca uygulamaları İGDAŞ Doğal Gaz İç Tesisat Teknik Esasları madde 6.7.3 e uygun olmalıdır. Mutlak surette bina çatı üst seviyesinden akredite uygunluk kontrolleri yapılmış bir baca ile yapılmalıdır.

Davlumbaz ve/veya fan kullanılan atık gaz sistemleri için MMO veya üniversitelerin makine mühendisliği fakültelerinden alınan hesaplama ve uygunluk raporlarına istinaden işlem yapılacaktır.”